dissabte, d’octubre 21, 2006

Un poster que t´hi cagues

Per casa ha aparegut un poster amb oracions musulmanes per ocasions varies. Hi ha la tipica d'abans de menjar i la d'abans d'anar a dormir, pero n'hi ha un parell que he trobat molt originals. Una oracio per abans d'anar al lavabo i una altra per quan hi acabes d'anar.
Personalment no he tingut mai problemes per anar de ventre, pero suposo que es adient tenir una plegaria per quan fa falta i tambe es assenyat donar les gracies quan t´has quedat agust. Lloat sigui el bon pixar.